Telefon:
+48 41 254 10 19
Adres:
Mroczków 4
26-120 Bliżyn

Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczące opracownia technologii otrzymywania nanokompozycji o właściwościach antykorozyjnych i antymikrobiologicznych w materiałach powłokowych. Druki znajdą Państwo w zakładce do pobrania