Telefon:
+48 41 254 10 19
Adres:
Mroczków 4
26-120 Bliżyn

FARBA POLIWINYLOWA CHEMOODPORNA

Podstawowe informacje
PRODUCENTNofar
NAZWAFARBA POLIWINYLOWA CHEMOODPORNA
Przejdź do zapytania
FARBA POLIWINYLOWA CHEMOODPORNA

Opis

Farba

Do malowania urządzeń oraz konstrukcji stalowych w zakładach chemicznych i innych zakładach przemysłowych o atmosferze agresywnej, np. galwanizerniach, oczyszczalniach ścieków itp.
Nie zaleca się ich stosowania jako farb do gruntowania, a jedynie jako międzywarstwy w zestawie wyrobów poliwinylowych chemoodpornych. 

Czas schnięcia: 3-8 h

Wydajność: 10-12 m2/l

Opakowania: 1, 3, 5, 10, 20 l

Stosować rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych produkcji Nofar.